You are here: CAPS-I

 
 

Chào mừng bạn đến với CAPSI

 

CAPS-I là hiệp hội 100 học khu/hội đồng nhà trường công lập ở Canada cung cấp chương trình giáo dục cho học sinh quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Trang web của CAPS-I là nguồn thông tin toàn diện cho học sinh, cha mẹ và các cơ quan đối tác quốc tế quan tâm tìm hiểu thêm về các cơ hội khác nhau cho việc học tập tại các trường công lập trên toànCanada.

Chia sẻ các chương trình trường công lập Canada của chúng tôi với thế giới!

schoolassociation