You are here: CAPS-I

 
 

ยินดีต้อนรับสู่ CAPS-I

 

CAPS-I เป็นสมาคมของเขตการศึกษา/คณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนของรัฐของแคนาดาจำนวน 100 แห่ง ซึ่งจัดหลักสูตรการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก เว็บไซต์ของ CAPS-I เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ผู้ปกครอง และผู้ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อที่เป็นหุ้นส่วน ซึ่งสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสที่หลากหลายในการศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศแคนาดา

แบ่งปันหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนของรัฐแคนาดาของเรากับโลก!

schoolassociation